بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار
آموزش شرط بندی

بازی انفجار بدون فیلتر پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم 13

بدون فیلیتر شکن وارد شوید بدون فیلیتر شکن وارد شوید
Rate this post

 

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen13 بازی انفجار بدون فیلتر پاسور یکی از بازی انفجار بدون فیلتر هاي‌ محبوب پاسور کارتی اسـت کـه در دورهمی ها بسیار سود اور می‌باشد در ادامه با راهنمای بازی انفجار بدون فیلتر پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم 13 سایت برترین بی را دنبال کنید.

اموزش بازی انفجار بدون فیلتر کارتی پاسور سیزده 13

بازی انفجار بدون فیلتر سیزده با دیگر بازی انفجار بدون فیلتر هاي‌ پاسوری متفاوت میباشد و دارای قوانین خاص خود میباشد. بـه دلیل پیچیده بودن این بازی انفجار بدون فیلتر برای افراد زیر 16 سال پیشنهاد نمی باشد.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بازی انفجار بدون فیلتر سیزده یک بازی انفجار بدون فیلتر رقابتی میان 4 بازیکن می‌باشد و آخرین بازیکنی کـه با کارت در دست خود بماند بازنده بازی انفجار بدون فیلتر خواهد بود. همان طور کـه گفته شد بازی انفجار بدون فیلتر سیزده با دیگر بازی انفجار بدون فیلتر هاي‌ پاسوری شباهتی ندارد و دارای قوانین پیچیده تری نیز میباشد. دراین بازی انفجار بدون فیلتر خال ها می‌توانند یکدیگر را سر کنند و کارت هاي‌ 2 بالاترین کارت از لحاظ رنکی می باشند کـه در ادامه بـه توضیحات ان ها خواهیم پرداخت.

بالاترین خال بـه ترتیب دل ؛ خشت ؛ گیشنیز و پیک میباشد و همانگونه کـه ذکر شد بالاترین کارت در هر خال کارت 2 میباشد و بـه ترتیب آس ؛ شاه ؛ بی بی ؛ سرباز ؛ 10 ؛ 9 ؛ 8 ؛ 7 ؛ 6 ؛ 5 ؛ 4 و 3 نیز پایین ترین کارت دراین بازی انفجار بدون فیلتر میباشد.

شمارش کارت ها در بازی انفجار بدون فیلتر پاسور سیزده

ابتدا یک دیلر میان خود یا بـه صورت توافقی و یا قرعه کشی انتخاب کنید. سپس دیلر بـه هر بازیکن بـه صورت نوبتی یک کارت پخش میکند و اینکار را 13 بار تکرار میکند تا هر بازیکن در کل 13 کارت در دست خود داشته باشد.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بازیکن شروع کننده کشی می‌باشد کـه کارت 3 از خال پیک را در دست خود داشته باشد.کارت ها بـه صورت جدول زیر میتوانند بازی انفجار بدون فیلتر شوند.

2 کارت از یک نوع

3 کارت از یک نوع

4 کارت از یک نوع

3 کارت و یا بیشتر کـه بـه ترتیب باشند

3 کارت و یا بیشتر جفت شده کـه بـه ترتیب باشنذ

در بازی انفجار بدون فیلتر سیزده چه کسی برنده است ؟‌

از ان جایی کـه کارت 3 بـه تنهایی در اول بازی انفجار بدون فیلتر بازی انفجار بدون فیلتر میباشد ؛ بازیکنان نیز می بایست تنها یک کارت بازی انفجار بدون فیلتر کنند. بازیکن بعدی برای انجام یک کارت روی کارت 3 پیک بازی انفجار بدون فیلتر شده می بایست یک کارت بالاتر از لحاظ رنکی بازی انفجار بدون فیلتر کند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بـه طور مثال بازیکن عدد 1 کارت 3 پیک را بازی انفجار بدون فیلتر می‌کند ؛ بازیکن 2 کارت 7 پیک را بازی انفجار بدون فیلتر می‌کند زیرا کـه از 3 پیک بالاتر اسـت. بازیکن عدد 3 کارت 7 خشت را بازی انفجار بدون فیلتر می‌کند .

کارت 7 خشک بالاتر از کارت 7 پیک می‌باشد زیرا کـه خال خشت خال پیک را سر می‌کند. بازیکن عدد 4نیز کارت 9 دل را بازی انفجار بدون فیلتر میکند زیرا کـه خال دل بالاترین کارت میان خال ها می‌باشد.


بیشتر بخوانید: معرفی بازی انفجار بدون فیلتر کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT


بازی انفجار بدون فیلتر بـه همین شکل ادامه میکند تا دیگر بازیکنان کارت بالاتری نداشته باشند تا کارت قبلی را سر کنند دراین شرایط تمام بازیکنان پاس میدهند و کارت هاي‌ بازی انفجار بدون فیلتر شده از زمین بازی انفجار بدون فیلتر برداشته میشوند.بازیکنی کـه آخرین کارت را قبل از برداشته شدن کارت ها از زمین بازی انفجار بدون فیلتر را بازی انفجار بدون فیلتر کرده باشد ؛ دست بعدی را شروع میکند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

ارزش بازیکنان در بازی انفجار بدون فیلتر سیزده

حال بازیکن 2 بازی انفجار بدون فیلتر رابا 3 کارت کـه بـه ترتیب بیایند یعنی 3 ؛ 4 و 5 شروع میکند. دراین دور بازیکنان تنها میتوانند 3 کارت بـه ترتیب بازی انفجار بدون فیلتر کنند.

بازیکن عدد 3 نیز 3 کارت بـه ترتیب 3 ؛ 4 و 5 بازی انفجار بدون فیلتر میکند. وقتی کـه بازیکنان دقیقا بـه مانند بازیکن قبلی کارت هاي‌ ه ترتیب بازی انفجار بدون فیلتر می‌کنند ؛ آخرین کارت ارزش بالاتر بودن و یا پایین تر بودن ان را مشخص می‌کند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بـه طور مثال بازیکن عدد دو ،کارت 3 خشت ؛ 4 دل و 5 گیشنیز بازی انفجار بدون فیلتر می‌کند. بازیکن عدد سه نیز کارت 3 گیشنیز ؛ 4 گیشنیز و 5 دل بازی انفجار بدون فیلتر میکند و از ان جایی کـه کارت بعدی باید بالاتر از قبلی باشد .

در این جا کارت هاي‌ آخر یعنی 5 گیشنیز و 5 دل با یکدیگر مقایسه می‌شوند. و همان طور کـه ذکر کرده ایم خال دل از خال گیشنیز بالاتر می‌باشد.بازیکن عدد 4 بازی انفجار بدون فیلتر رابا انداخت 3 کارت 5 ؛ 6 ؛ 7 ادامه میدهد و کارت هاي‌ قبلی را از لحاظ رنک شکست می‌دهد.

قوانین بازی انفجار بدون فیلتر کارتی سیزده

زمانی کـه 3 کارت بـه ترتیب بازی انفجار بدون فیلتر میشود ؛ هرگز نمیتوان 4 کارت بـه ترتیب روی ان بازی انفجار بدون فیلتر کرد. 4 کارت 2 را هرگز نمیتوان بـه عنوان 4 کارت از یک نوع بازی انفجار بدون فیلتر کرد 4 کارت از یک نوع و یا بیشتر و یا 3 کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر بـه عنوان بمب دراین بازی انفجار بدون فیلتر شناخته میشوند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بمب ها در بازی انفجار بدون فیلتر سیزده می‌توانند کارت هاي‌ تکی 2 را سر کنند. 4 کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر میتواند کارت هاي‌ 2جفت شده را سر کند. کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر میتواند کارت هاي‌ 2 سه تایی را سر کند.

بمب بالاتر از یک نوع میتواند بمب قبلی را سر کند. اگر یک بازیکن 4 کارت 2 را در دست داشته باشد ؛ بازی انفجار بدون فیلتر را برده محسوب می‌شود.
اگر یک بازیکن بـه ترتیب کارت هاي‌ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 8 ؛ 9 ؛ 10 ؛ سرباز ؛ بی بی ؛ شاه و آس «میتواند از خال هاي‌ مختلف باشد»را داشته باشد ؛ بازی انفجار بدون فیلتر را برده محسوب میشود.

اگر یک بازیکن پاس دهد ؛ دیگر نمیتواند بازی انفجار بدون فیلتر کند تا دور بعدی آغاز شود.در دست هاي‌ بعدی بازیکنی کـه دست پیش را برده اسـت بازی انفجار بدون فیلتر را شروع میکند.

بازیکن اولی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 3 امتیاز میگیرد. بازیکن دومی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 2 امتیاز میگیرد. بازیکن سومی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 1 امتیاز میگیرد. بازیکنی کـه آخرین نفری باشد کـه در دست خود کارت دارد هیچ امتیازی در یافت نمی‌کند.بازی انفجار بدون فیلتر سیزده را می‌توان تا رسیدن بـه یک امتیاز توافق شده ادامه دهید.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

ورود به سایت معتبر بازی انفجار بدون فیلتر های کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین بهترین سایت سایت شرط بندی را برای شـما در لینک بدون فیلتر شرطبندی سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و سود خوبی ببرید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک بدون فیلتر شرطبندی سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .

پیشنهاد میکنم مشاهده کنید
چگونه در بازی پوکر هولدم ماهیانه 50 میلیون درآمد داشته باشیم؟
بدون فیلیتر شکن وارد شوید بدون فیلیتر شکن وارد شوید
نمایش بیشتر
بدون فیلیتر شکن وارد شوید بدون فیلیتر شکن وارد شوید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا